Artbosphorus 2010
SANAT FUARLARI

Artbosphorus  Çağdaş  Sanat Fuarı, bu yıl “merak ve cesaret” temasını işliyor. Sanat tarihine imzasını atmış sanatçılar, eserleri ve düşünce akımları bütününe bakıldığında merak ve cesaretle üretenlerin kitleleri etkilediğini ve değer kazanarak bugüne kadar ulaştığını görüyoruz. Aynı şekilde medeniyetlerin, toplumsal gelişimin, bilimsel keşiflerin merak ve cesaretle başladığını ve insanlığı ileriye taşıdığını söyleyebiliriz.  Buradan hareketle Artbosphorus 2010 için seçilen “merak ve cesaret” teması, yaratıcılığın ve farklılığın temel dinamiği olarak konumlandırılıyor.

ARTBOSPHORUS 2010 İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, sanatı daha geniş kitlelere yaymak, Türk ve dünya sanatçılarını kültür kenti olan İstanbul’da buluşturmak, kentimizin sanat ve kültür alanında kaydettiği ilerlemeyi ve hak ettiği yeri vurgulamak amacı ile gerçekleştirilmektedir.