"Koleksiyonlardan Bedri Baykam"
RESİM

"Koleksiyonlardan Bedri Baykam" sergisi, sanatçının 1983’lerden 2009’lara uzanan 25 yılı aşkın bir dönemi kapsayan önemli çalışmalarından bir kesit sunmaktadır. Türk Çağdaş Sanatının yurtiçinde ve dışında en çok tanınan ve bu sene Fransa, ABD, İngiltere ve Almanya’da da açtığı sergilerle dikkat çeken Bedri Baykam’ın tüm kariyeri üzerine yayılan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşan perspektifte, “Yeni Dışavurumculuk”, “İç Manzaralar “, “Şerit Resimler” , “Sansür ve İşkence “, “Gerçek Sahteler “, “Kuvvay-ı-Milliye”, “68li yıllar”, “Saydam Katmanlar ”, “Dişi Entrikalar “ , “At Serileri “ ve “4D” ler gibi en önemli dönemlerinden çalışmaların yer aldığı serginin küratörlüğünü, sanat tarihçi Sevil Dolmacı yapıyor.