Komet
RESİM

1960-1967 yıllarında, İDGSA Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. Zeki Faik İzer Atölyesi'nde çalıştı. Sanat dünyasında "Komet'' adıyla bilinen ressam Gürkan Coşkun, 1971 yılında devlet sınavını kazanarak Vincennes Üniversitesi'ne devam etti. Bu tarihten itibaren çalışmalarını Paris ve İstanbul'da sürdürmeye başladı. 1974'ten bu yana Salon de Mai sergilerine katılmaktadır.

İlk kişisel sergisini 1974'te, Fransa'nın Rouen kentinde açtı. Yurt içindeki ilk kişisel sergisi 1977'de, İstanbul'da (Maçka) oldu. Bu sergiyi birer ikişer yıl arayla yurt içi ve yurt dışı sergileri izledi. 1981'den itibaren Fransa, İsviçre, Avusturya ve ABD grup sergilerine katıldı. Yeni Gerçeklikler, Salon de Mai ve Montrouge Salonlarında resimlerine yer verildi. Yurt içindeki ve dışındaki (Lozan, Viyana, Kopenhag, Paris) müzelerde resimleri yer almaktadır.

Komet'in gerçek dışı ve/veya düşsel bir mekanda yer alan figürleri, geçmiş bir dünyanın günümüze yansımış bireyleri ve insan olgusunun simgeleri izlenimini yaratır. Boyayı, kendine özgü bir yöntemle, eskilik ve arkaiklik imajını vurgulayıcı bir doğrultuda kullanır. Fantezi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık, onun resimlerinde birbiri içinde erir.