Hüsamettin Koçan "Yüz Göz Resimleri"
RESİM

Koçan’ın resimleri yalnızlaşma , yabancılaşma ve direncin ifadeleri olarak “yüz yüze” olmayı anlatırken, kullanılan teknik dil aracılığıyla geçmişi ve bugünü gelecek vizyonu açısından bir araya getiriyor. Koçan, “Gördüğümüz hemen her şeyle iletişim içinde olmadığımıza, bu durumun bir yanılsama olduğuna, halbuki yüz yüze olmanın temel bir sorun olarak karşımızda durduğuna” dikkat çekiyor. 90'lı yıllardan bu yana sanatı için yeni bir coğrafya ve dil oluşturan sanatçı bu sergisi ile cam altı ressamlarını selamlıyor.